Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.geerjanshaarmode.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 

Cookies

Geerjanshaarmode.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Geerjanshaarmode.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Bij uw eerste bezoek aan onze website zal u worden gevraagd of Geerjanshaarmode.nl wel of geen cookies op uw computer mag plaatsen.

 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over het Privacy Statement terecht bij Geerjanshaarmode.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website. 

 

Disclaimer

Geerjanshaarmode.nl is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.